Holdninger og handlinger

Forældre værdier:

 • Klubbens ansigt udadtil.
 • Mød op til træning/evt. deltag (gælder for de yngste årgange)
 • Sørg for at dit barn møder op til træning/kamp i god tid.
 • Opmuntre alle spillere
 • Respekter trænerne og hans brug af spillere
 • Det er børnene der spiller og ikke dig.
 • Respekter dommeren og hans afgørelser.
 • Respekter de klubber vi besøger og deres anlæg.
 • Bidrag altid med god opførelse når dit barn er til fodbold.
 • Spørg dit barn om kampene – og husk det er ikke resultatet eller de der scorer der er vigtigst.
 • Hjælpe klubben.
 • Kontakt klubben om problemstillinger før de bliver for store.

 Niveauopdeling/udvikling af spillere:

 • Følger anvisningen fra DBU’s Holdninger og handlinger.
 • Kan tidligst ske fra U-9.
 • Der tilmeldes hold efter spillernes evner og sociale forhold af træner og ledere
 • Kammeratskab er for mange spillere vigtigt både ved holdsammensætning og tilmelding.
 • Der sker ikke oprykning/nedrykning af spillere inden U10. Spillere kan dog deltage i træningen med den ældre/yngre årgang hvis trænerne er enige om det. Mangler der spillere på det ældre/yngre hold til kamp, kan spillere fra det ældre/yngre hold spille kampene.

Oprykning/udvikling af unge spillere:

 • Generelt spiller ungdomsspillere med den årgang de er født i. Det er vores klare overbevisning at de under de rigtige forhold vil udvikle sig bedst med jævnalderen venner både på og uden for banen. Der kan dog være forhold, der gør at en spiller/forældre/klubben mener at en spiller ønsker at spille i en anden årgang. Ønskes der oprykning/nedrykning sker det ved kontakt til sportsudvalget. Sportsudvalget består af en repræsentant fra Henne, Kvong, Lunde, Outrup og Nr. Nebel.
 • En spiller går i en anden klasse end sin årgang (officielt kun kvartalsspillere)
 • En spiller ønsker at spille i en årgang under pga. af spilleren går i klasse mm. med årgangen (officielt kun kvartalsspillere) Pågældende spiller må ikke være ”dominerende” i årgangen under.
 • En spiller kan rykkes op, fordi spilleren viser at evnerne rækker til mere.
 • En spiller kan rykkes op, fordi spillerens udvikling stopper på nuværende niveau.
 • En spiller kan rykkes op, når trænerne kan se at der er for lidt udfordring for den enkelte spiller.
 • En spiller kan kun rykkes op eller ned hvis sportsudvalget, forældre, træner og selvfølgelig spilleren er enige om det.
 • Rykkes en spiller op er det et krav at spilleren kan gå direkte ind på holdet, eller være imellem de 7/5 bedste.
 • Der anvendes ikke ulovlige spillere på Blåbjerg Fodbolds hold. Dvs. at vi ikke anvender spillere der er for gamle i årgangene. Det er selvfølgelig lovligt at anvende kvartalsspillere i henhold til DBU’s regler.

Træneren: 

 • Klubbens ansigt udadtil.
 • Der bestræbes på uddannelse af trænere, og kurser tilbydes. Trænere med en uddannelse eller lyst til at tage en, foretrækkes i forhold til de der ingen uddannelse har.  Der forventes desuden at trænerne løbende efteruddanner sig.
 • Bevar det positive indtryk af fodbolden og Blåbjerg Fodbold ved en god dialog og kontakt til forældre, modstandere, dommere osv.
 • I er spillernes forbillede – det er jer der bla. gør at de forsætter med at spille fodbold.
 • Der indhentes børneattester på alle vore ungdomstrænere mm.
 • Træneren taler pænt og ordentlig til spillere, forældre, modstandere, dommere mm.
 • Vi spiller efter HAK princippet – det betyder bla. at til og med U15, skal en spiller spille min. halvdelen af tiden/kampene!
 • I de årgange hvor vi har et 11 mands hold og et 7 mands, er det de spillere der ikke spiller på 11 mandsholdet der spiller 7 mands.
 • 1. holdstrænere er forpligtiget til at overvære nogle kampe, med de andre hold i årgangen hver  halvsæson. Gælder kun udendørs.

Spilleren:

 • Klubben er ingenting uden dig – vær med til at bevare og udvikle klubmiljøet og ånden så de næste også får glæde af dette.
 • Respekter dine holdkammerater, trænere, modstandere, dommeren, tilskuere og tal pænt til alle både på og uden for banen.
 • Kom til træning for at træne og ikke blive trænet – kom til kamp for at spille kamp ikke for at få tiden til at gå.
 • Tager et medansvar for både træning og kamp.
 • Respekter klubbens regler. Respekter reglerne på lokale stadions og de andre stadioner du spiller på.
 • Være en god kammerat og optræd som et forbillede for de yngre årgange.

 Klubben/bestyrelsen og udvalg: 

 • Drive klubben ud fra klubbens værdigrundlag.
 • Sørge for de bedst mulige muligheder for spillere, trænere mm.
 • Al kontakt til sponsorer.
 • Sørge for spillerdragter mm.
 • Der gives tilskud til et udendørs og indendørsstævne pr. sæson. Max kr. 300,00 pr. hold pr. stævne.
 • Deltager i min. 1 møde hvert år mellem forældre og trænere i hver årgang.

 Generelle regler:

 • Stævnehold må ikke spille under navnet Blåbjerg Fodbold. Stævnehold må ikke spille i spillerdragter fra ovennævnte. Dog kan stævnehold spille under navnet Blåbjerg Fodbold og i dets tøj, hvis alle i en årgang er inviteret til pågældende stævne, eller hvis et hold i en årgang er inviteret til at deltage i et stævne.
 • Det anbefales klart at stævnehold ikke ledes af træner/holdleder der har pågældende hold til hverdag.
 • Stævner som der deltages i og hvor ovennævnte fraviges er Newl Cup hvor vi spiller for Blåbjerg Fodbold og alle spillere skal inviteres.
 • Ønsker en forældre at deltage i stævner med nogle spillere, se link på hjemmesiden med stævnetilbud.
 • Blåbjerg Fodbold har ingen andel i stævnehold, og stævnehold med deltagelse af trænere, forældre og spillere fra Blåbjerg Fodbold skal respekterer dette.
 • Ved krisesituationer er formanden talsmand overfor omverdenen (vold, pædofeli mm). Alle henvendelser skal videregives til formanden og kun denne person må udtale sig.